Siste innspillsrunde

Sammen med et utkast til handlingsprogram blir også en strategisk miljøvurderingsrapport utført av en ekstern evaluator en del av høringen. Begge dokumentene kommer til å bli gjort tilgjengelig på Østersjøprogrammets hjemmeside.

Handlingsprogrammet beskriver de strategiske mål og innsatsområder som kan motta støtte fra det nye Interreg-programmet.

Fristen for å gi kommentarer og tilbakemeldinger til programsekretariatet er 28. mars.

Det er forventet at programkomitéen vil godkjenne den endelige programplanen før sommeren 2014.