ESPON-2020 ute på høring

Innspillene som kommer inn gjennom høringsperioden, skal brukes til å tilpasse og forbedre samarbeidsprogrammet ytterligere.

EU-landene samarbeider med EØS-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits om kunnskapsprogrammet ESPON 2020. Gjennom forarbeidet har partnerskapet ønsket å fornye, fokusere og oppdatere ESPON-samarbeidet gjennom felles erfaringer fra gjennomføringen av ESPON 2013-programmet, som nå avsluttes. Blant annet foreslås det en ny administrativ struktur for det nye programmet, som skal bidra til at ESPON i framtiden skal kunne levere kunnskap og fakta om regional utvikling i Europa raskere enn tidligere. Gjennom dette, håper man at ESPON-programmet skal bli bedre på å levere kunnskap og dokumentasjon på bestilling fra regionene.

ESPON-programmet tar utgangspunkt i Samhørighetspolitikkens satsingsområde 11: Enhancing institutional capacity and an efficient public administration by strengthening of institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to implementation of the ERDF, and in support of actions in institutional capacity and in the efficiency of public administration supported by the ESF. ESPON 2020 vil dermed også understøtte alle øvrige ti satsingsområder, og dekke alle prioriteringer innenfor Interreg-programmene.

Målsettingen for ESPON 2014-2020 er å videreføre European Territorial Observatory Network for å sikre alleuropeiske, vitenskapelige faktagrunnlag for regional utvikling. EU vil i kommende periode bidra med 41,3 millioner euro til ESPON, som dermed vil ha et samlet budsjett på drøyt 50 millioner euro i kommende programperiode.

Høringsrunden for ESPON 2020 er åpen fram til 2. apri. 2013. Du finner aktuelle dokumenter og mer informasjon om høringsrunden via lenken til høyre.