Her er det grønne potensialet størst

Dette kommer fram i en rapport fra forskingsprosjektet GREECO, som er gjennomført og finansiert innenfor rammene av ESPON 2013. GREECO – territorielle potensialer for en grønnere økonomi har utforsket den grønne økonomien gjennom casestudier innenfor ulike økonomiske sektorer.

Du finner rapporten og mer informasjon om GREECO via lenken til høyre for artikkelen.

De fem bransjer som analyseres i GREECO er: Bioøkonomi ( landbruk, skogbruk og fiske), produksjon, fornybar energi, reiseliv og transport. Som vanlig framstiller ESPON-prosjektet sine funn via et kart, hvor en fargeskala fra 1-9 angir regionenes potensialer for å utvikle en grønnere økonomi.

Aust- og Vest-Agder og Rogaland kommer i kategorien høyt grønn økonomisk utviklingspotensial. Resten av landet er plassert i nest høyeste kategori – medium potensial. Hele Sverige, Danmark og Finland, deler av Tyskland, Nederland og Skottland er plassert i kategorien høyest potensial.

I andre enden av skalaen kommer Portugal, Hellas landene i Øst-Europa, deler av Italia og store deler av Spania.