Åpner Kristiansand for alle

Opening Up tar for seg problemstillinger og utfordringer det offentlige møter gjennom fremveksten av åpne data og sosiale medier. Bakgrunn for prosjektet er etablering av nye former for sosiale medier – blogger, sosiale nettverk, chat-nettsteder osv. som har blitt en etablert del av vårt daglige liv. Det en akselererende hastighet mot stadig mer åpen bruk av informasjon, først og fremst gjennom det formelle og uformelle frigjøring av store databaser.

Statistikkportalen

Statistikkportalen vil gi politikere, administrasjon og befolkningens innsyn i resultater og utvikling i Kristiansand kommune over tid innen fire forskjellige sentrale resultatområder: Næringsutvikling, folkehelse, miljø og egen organisasjons utvikling.- Statistikkportalen er tittelen på vår «åpne data»-del av prosjektet. Vi har to resultater som er verdt å nevne spesielt. Lync Web App er tatt i bruk som kommunikasjonsplattform og selvfølgelig Statistikkportalen. Ca. 400 indikatorer og datasett er funnet, prioritert og kilder identifisert, sier Bjørgulf Bergh Torjussen som er prosjektleder i Kristiansand kommune.

Måler utvikling over tid

Kristiansand har hatt mye data åpne og tilgjengelige på nett over mange år. Det har imidlertid vært begrenset til demografi, flytting, skolekretser og fordeling av barn i aktuelle aldre og pendling. Ønsket var at det skulle lages en statistikkbank som vil inneholde lang flere emner og grupper og som skulle stamme fra flere hold, men gjøres tilgjengelig internt og eksternt fra Kristiansand kommune.- Statistikkbanken skal videreforedles som indikatorer for å måle og se utvikling over tid, men også som tidsserier tilbake i tid, sier Torjussen.

Unikt verktøy

Statistikk og analyseportalen skal formidle styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag som angår Kristiansand og regionen rundt for folkevalgte og ansatte. Portalen tilbyr relevante data ut til andre offentlige forvaltningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, næringsliv, organisasjoner og innbyggere. Innholdet vil være i form av statistikk, analyser, trendbeskrivelser, prognoser, brukerundersøkelser, presentasjoner av forskningsrapporter og samfunnsanalyser. Hovedoppgaven vil være å avklare kjente data i kommunens organisasjon og data som kan leveres av andre for å belyse lokale problemstillinger.Grafisk framstilling av indikatorer er produsert og tilgjengeliggjort gjennom portalen der også data kan lastes ned av for eksempel bedrifter, privatpersoner eller andre offentlige enheter. I de tilfeller der data kan vises og har informasjonsverdi skal de også vises i kart.

Gode erfaringer

Torjussen opplyser at kommunen har meget gode erfaringer med deltakelse i Opening Up.- Vi har vært i prosjekt med en del av partnerne tidligere og har utviklet gode og nære forbindelser med Karlstad i Sverige, Høje-Taastrup i Danmark og Groningen i Nederland spesielt. Det har vært en svært åpen og direkte kommunikasjon med en veldig lyst til å spre og dele informasjon, sier Torjussen.