Klart for utlysning 30. september?

I slutten av mars godkjente overvåkningskomiteen for Interreg IVB Nordlig Periferi det endelige programforslaget for perioden 2014-2020. Programmet vil få et enda sterkere fokus på arktiske utfordringer, og vil også endre navn til Interreg VB Nordlig Periferi og Arktis.

– 30. september skal det nye programmet lanseres på programmets årskonferanse Cool North ved Inverness i Skottland. I forbindelse med dette vil også den første søknadsrunden med utlysning av prosjektmidler bli lansert, sier programkoordinator i Norge, Lena Thorgersen.

Inverness, Skottland, vil også være åsted for et søknadsskriveseminar 1. oktober. Seminaret vil bli annonsert i løpet av juni.

I månedsskiftet mai/juni er det ventet at partnerlandene i programområdet har gitt sine endelige tilbakemeldinger til det nye programmet. EU-kommisjonen skal etter planen godkjenne programmet formelt i løpet av august.