Tyskland-Nederland først ute

Mens de fleste Interreg V-programmene fortsatt arbeider aktivt med ferdigstilling av sine programmer, ble det endelige forslaget til nytt Interreg VA Tyskland-Nederland-program formeldt sendt inn til godkjenning 3. april.

Dersom EU-kommisjonen godkjenner programmet, vil samarbeidet totalt få 440 millioner euro til disposisjon i perioden 2014-2020. Det er en økning på hele 60 prosent i forhold til foregående programperiode.

Det grenseregionale samarbeidet har følgende satsingsområder:
– Styrke forskning, teknologi og innovasjon
– Grønn økonomi
– Styrke den institusjonelle kapasiteten og effektiv administrasjon

kart_deutschlandnederland