Forsinkelser for Kolarctic, men åpent for forprosjekter

Samarbeidsprogrammet Kolarctic, som omfatter Nordkalotten og Nordvest-Russland, forventer at det blir forsinkelser med tanke på oppstart av ny programperiode. Det vil få følger for når de første prosjektmidlene lyses ut. Andre EU-programmer, som de fleste Interreg-programmene, vil ha sine første utlysningsrunder høsten 2014 og våren 2015,

– Uoffisiell info tyder på at det først kan bli våren 2016. Det kan se ut som ordinære kulturprosjekter og forskningsprosjekter ikke kan finansieres, men vi antar at varianter av både kultur og forskning kan underordnes øvrige tematiske områder i programmet, melder det norske sekretariatet på sin hjemmeside.

De tematiske områdene for det nye Kolarctic-programmet skal besluttes i programgruppa i Helsinki 24. juni.

Kolarctic Norge har ikke søknadsfrister til forprosjekter, og det kan søkes midler til forprosjekter løpende. Det vil likevel ta lenger tid fra søknad til beslutning i sommer, siden det ventelig ikke vil være styremøter fra midten av juni og et par måneder framover.

Se informasjon og kriterier for forprosjekter under og i sidemargen!

.

Prognose -neste ordinære søknadsutlysning hovedprosjekter Skriv ut kolarctic_kart600jpg