Nå kan du kikke regionen i kortene

Det er ESPON-prosjektet ESPON BSR som har utviklet verktøyet, som nå er tilgjengelig for alle på www.bsr.espon.eu.

Verktøyet, som har fått navnet Baltic Sea Region Territorial Monitoring System gir deg tilgang til et utvalgt sett av romlige overvåkningsindikatorer, inndelt i seks temaer. Indikatorene skal bidra til å bedre forståelsen av hvordan regioner i Østersjøregionen utvikler seg, og gjør det mulig å sammenligne utviklingen i enkeltregioner med andre regioner.

I en artikkel i Nordregio News Issue 2-2014, forklarer forsker Tomas Hanell hvordan systemet er bygget opp.

– Vi forsøker å gi et bilde på mønstre og trender i Østersjøregionen over tid, og bruker 10 konkrete indikatorer på makronivå som dekker viktige aspekter av såkalt territorial utjevning i Østersjøregionen, skriver Hanell.

I 1990-årene var skillet mellom øst og vest sterkt i Østersjøregionen. Mesteparten av velferden ble produsert rundt et titalls urbane noder som Tallinn og Warszawa. Siden har dette mønsteret endret seg.

– Fortsatt eksisterer den sterke østvest-delingen, men den har fått noen «sprekker», for eksempel langs strekninger av den finsk-russiske grensen. Den største forskjellen fra 15-20 år siden, er ulikhetene mellom tilstøtende regioner i land – særlig i øst. En rekke nye «øyer av rikdom» har dukket opp, forklarer Hanell.

Undersøkelse av arbeidsledigheten viser også at mønstrene er vesentlig annerledes enn før. De primære skillene er nå mellom land, snarere enn i dem. Tallene viser imidlertid at de økonomiske forskjellene mellom regionene blir mindre.

– Det skarpeste skillet i dag er mest synlig innen den sosiale utviklingen, sier Hanell.