Søk Masterclass innen 16. mai 2014

Målet med «Open Days 2014 University Master Class» er å styrke forståelsen for EUs samhørighetspolitikk, og forskningspotensialet politikken åpner for, blant doktorgradsstudenter og forskere i starten av sine karrierer. Det er andre gang det gis en slik Masterclass under Open Days, som i år gjennomføres Brüssel i dagene 6.-9. oktober.

Det å søkes om opptak til Masterclass’en. Inntil 30 søkere vil kunne få plass, én fra hvert av EUs medlemsland samt noen få fra ikke-medlemsland som Norge. Utvelgelsen vil skje på bakgrunn av søkers bakgrunnn og forskningsfelt, kvalitet på søknaden og andre kriterier – som blant annet geografi.

Søknaden, som blant annet krever et «paper» på 1 000 ord, skal omhandle en eller flere av de tematiske fokusområdene for Open Days:
– EU-reformene knyttet til samhørighetspolitikken, og de effekter disse har for regional og urban utvikling
– Styrking av administrativ kapasitet og partnerskap på lokalt nivå
– Utfordringer for territorielt samarbeid i Europa (ETC)

Søknad med akademisk anbefaling må sendes til daniela.carl@regionalstudies.org innen 16. mai 2014. Søkere som får plass, vil få beskjed om dette 28. mai 2014.

Du finner mer informasjon om søknadskrav og program via lenken til høyre for artikkelen.

Open Days Logo