Bruker Youtube i resultatformidling

Det grenseregionale samarbeidsprogrammet har siden starten i 2007 oppnådd gode resultater ved å forene ressurser og kompetanse for å finne løsninger på konkrete utfordringer. Dette gjelder f.eks. innenfor miljø- og klimaområdet, hvor en rekke prosjekter har identifisert løsninger for bl.a. å rense forurensede innsjøer (Algae be gone), sikre rent drikkevann (VISK) og håndtere stigende vannstand (Hav möter land).

I forhold til arbeidsmarkedet har en rekke prosjekter bl.a. bidratt til å få flere arbeidsløse til å søke over landegrensene (Job og uddannelse i Øresundsregionen) samt å matche bedriftenes behov for arbeidskraft bedre med utdannelsesinstitusjonenes opplæringstilbud (Skankomp).

Se filmen i sin helhet over, eller gå til programmets Youtube-kanal via lenken til høyre.

Ledig jobb hos ØKS