Interaktivt informasjonssenter åpnet

Den svenske generalen Armfeldt med sine karolinere marsjerte i august 1718 fra Duved for å innta Trondheim. Felttoget endte i katastrofe da 3000 soldater frøs i hjel i grensefjellene ved Tydal under tilbaketoget vinteren 1718/19.

– Et av prosjektets mål har vært å gjøre historien rundt Karolinerne mer synlig. Særlig med sikte inn mot 300-års jubileet i 2018, sier Astrid Vikaune, som er kulturkonsulent i Stjørdal kommune.

Museumsbestyrer Sølvi Janne Dahlen Lauvsnes sitter i styret i Jämttrøndersk forening, som jobber fram mot det nevnte jubileet. Hun synes Hegra var et naturlig sted å plassere dette infosentret.

– I og med at historie­laget alle­rede har etablert et Karoliner­senter her, var det veldig naturlig å plassere dette interaktive infosentret her også. Så får vi diskutere på hvilke måter museet kan bidra i forhold til drifting og guiding, sier Sølvi Janne Dahlen Lauvsnes.

Interregprosjektet «En karolinerforening med visjon 2018» startet opp våren 2011 og ble formelt avsluttet ved utgangen av 2013. Prosjektet er forankret i de berørte delene av Nordens Grønne Belte, og er ett av flere prosjekter som skal utvikle de kulturhisoriske virksomhetene, ikke minst overfor vandringsinteresserte turister.

Les mer om Karolinerne bak lenken til høyre.