Påmelding åpnet for prosjektutviklere

Formålet med seminaret er å gi bakgrunnsinformasjon om det nye programmet og å forklare forventningene man har til det i forhold til innholdsutvikling, implementering og resultatorientering.

Forenkling og harmonisering har vært fokus for utviklingen av de nye programmene. Seminaret vil derfor sette fokus på endringene sett i forhold til IVB-perioden og presentere de nye elementene innenfor det administrative rammeverket.

Seminaret vil også være en anledning for prosjektutviklere til å etterspørre informasjon, presentere sine idéer og møte potensielle partnere i Nordsjøregionen.

Lenke til påmelding finner du til høyre, i tillegg til forløpig program for seminaret.