Grenseløse muligheter i Nord

Den nye programperioden (Interreg VA Nord) strekker seg fra 2014 til 2020, og i møtene fikk deltakerne både praktisk informasjon og innsikt i hvilke muligheter de ulike programmene gir.

Seminarene har hatt fokus på:
• Regional vekst
• Nyheter 2014 – 2020
• Tidsplan
• Hvilket program passer til din idé?

Starten på den nye programperioden markeres med storstilt kick-off i Tromsø 18. og 19. november.