Hvordan dra nytte av URBACT?

URBACT II har siden 2007 vært et europeisk utvekslings- og læringsprogram for å fremme bærekraftig byutvikling, og har involvert 290 byer av ulik størrelse i 29 land.

På programmets offisielle blogg er det publisert 16 eksempler på hvordan fire ulike samfunnsgrupper kan dra nytte av programmet – selv uten å ha vært deltager selv. Alle resultater som er oppnådd i alle URBACT-prosjektene er tilgjengelige på programmets nettsider, og dette er en innføring i hvordan alle kan nyttiggjøre seg alle erfaringene prosjektene har gjort.

Del 1 er mest for folkevalgte og andre beslutningstakere – dette innlegget finner du her.

Del 2 er skrevet for offentlig ansatte – innlegget finner du her.

Del 3 er spesielt for lærlinger og studenter – innlegget finner du her.

Del 4 retter seg mot alle aktive innbyggere – les innlegget her.