Interreg blir enklere for bedrifter

Målet for oppstartskonferansen var å ta med seg gode erfaringer og lærdom fra den forrige Interreg-perioden (2007 – 2013) inn i den nye programperioden. Konferansen, som gikk av stabelen 22. – 23. september i Oslo, samlet prosjektdeltakere, politikere fra kommuner og fylkeskommuner, statlige virksomheter, samt aktører fra universiteter, høgskoler, bedrifter og interesseorganisasjoner.

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (KMD), Jardar Jensen, understreket at regjeringens overordnede målsetninger med Interreg-deltakelsen er helt sammenfallende med EUs 2020-strategi. Fokuset er bærekraftig vekst og jobbskaping.

– Det er særlig viktig å fokusere på privat sektor, og særlig på små og mellomstore bedrifter. Vi trenger større involvering fra private bedrifter i programmene. Vi trenger flere investeringer, og framfor alt resultater. Interreg er i dag en integrert del av den norske regionalpolitikken, og vi ser på Interreg som et nøkkelverktøy for å fremme regional utvikling gjennom internasjonalt samarbeid, sa statssekretæren i sitt innlegg.

Utnytt suksessene

– Denne konferansen har hatt én rød tråd: Et sterkere fokus på å involvere bedrifter, og en klargjøring av mulighetene man har for å involvere bedriftene. Prosjekteksemplene har synliggjort mulighetene, og det ligger flere muligheter for privat sektor i neste periode enn det har gjort i inneværende periode, sa fagdirektør i KMD, Arve C. Skjerpen .

Gjennom foredrag fra prosjektledere og prosjekteiere fikk de som fulgte konferansen konkrete eksempler på hvordan man allerede i forrige periode inkluderte bedrifter i innovasjons- og transportprosjekter. Gjennom påfølgende paneldiskusjoner fikk de rundt 120 konferansedeltakerne anledning til å stille spørsmål til aktørene i de ulike suksessprosjektene. Prosjekter og kontaktpersoner finner du i programmet.

Mer blir enklere

I den nye programperioden legges det opp til flere forenklinger og et forsterket brukerperspektiv.

– Flere webløsninger for rapportering vil lette arbeidet både for prosjektdeltakere og veiledere, sa programkoordinator for Østersjøprogrammet, Ann-Irene Sæternes i sin presentasjon av hva som er nytt i Interreg V.

Norge har nå gjennomført to fulle programperioder i Interreg. I løpet av Interreg IV (2007 – 2013) er det igangsatt i alt 613 prosjekter innenfor de ulike programområdene. Det er nært gjennomsnittet for samtlige land som deltar i Interreg-samarbeidet, uavhengig av innbyggertall.

PS: Fikk du ikke med deg konferansen? Fortvil ikke – hele konferansen ligger ute på nett-TV.

Jan Edøy (kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon til EU, til venstre) ledet debatten der Oddgeir Danielsen (Northern Dimension), Inge Brørs (TransBaltic), Lars Tveit (Clean North Sea Shipping) og Kjell Inge Stellander (Green Highway) snakket om erfaringene fra egne transportprosjekter.
Jan Edøy (kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon til EU, til venstre) ledet debatten der Oddgeir Danielsen (Northern Dimension), Inge Brørs (TransBaltic), Lars Tveit (Clean North Sea Shipping) og Kjell Inge Stellander (Green Highway) snakket om erfaringene fra egne transportprosjekter.
Statssekretær Jardar Jensen.
Statssekretær Jardar Jensen.