Norge viser vei til grønn gass-transport

– Å gjøre Kattegat/Skagerrak-regionen til en foregangsregion for biogass hører kanskje høytflyvende ut. Men gjennom konkret handling og samarbeid mellom næringsliv og det offentlige, er det innen rekkevidde.

Det sier Steen Hintze fra energibyen Skive. Han leder samarbeidsprosjektet Implement, som omfatter både offentlige og private partnere i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom offentlige krav til mer miljøvennlig transport, skal prosjektet også bidra til å skape flere grønne bedrifter og arbeidsplasser i samarbeidsområdet.

– Vi ønsker å ta i bruk overskuddsproduksjon av gjødsel i landbruket som en ny ressurs. Økt produksjon av biogass til transport gir regionen mer fossilfri transport, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og bidrar til økonomisk vekst i perifere områder, sier Hintze.

Prosjektlederen bruker gjerne Norge som eksempel på hvordan det offentlige kan påvirke markedsutviklingen. Siden 2013 har mer enn 100 busser i Østfold kjørt på biogass, etter at dette ble stilt som krav i den offentlige anbudskonkurransen. Det har utløst behov for oppgraderinger av påfyllingsanlegg, og dermed skapt et marked for leverandørbedrifter – også i partnerregionene.

– Implement har gjort deltakerkommunene mer synlige overfor blant annet investorer. Vi regnes nå som kvalifiserte medspillere og er blitt mer interessante for investeringer. Gjennom prosjektet er det etablert kontakter og opprettet samarbeidsprosjekter mellom politikk og næringsliv som ellers ikke ville ha vært mulig, sier prosjektlederen.

Les mer via lenken til høyre for artikkelen.

Prosjektleder Steen Hintze i Implement bruker Østfold som eksempel på hvordan det offentlige og næringslivet kan samarbeide om grønn utvikling. Foto: interreg-oks.eu
Prosjektleder Steen Hintze i Implement bruker Østfold som eksempel på hvordan det offentlige og næringslivet kan samarbeide om grønn utvikling. Foto: interreg-oks.eu