Suksess for MC og hest over grensen

Fra prosjektet startet i januar 2012 og til det ble avsluttet ved utgangen av juni i år, har 383 personer – derav 197 næringsdrivende – deltatt i prosjektets kompetanseutvikling. 55% av disse var kvinner. På norsk side omfatter prosjektet de åtte kommunene i Fjellregionen – Holtålen, Tolga, Alvdal, Røros, Tynset, Folldal, Os og Rendalen.

Blandt annet har prosjektet bidratt til å utvikle Kopperleden MC, der det har blitt utviklet opplevelsespakker der overnattingssteder samarbeider med opplevelsesarrangører om å tilby MC-turister skreddersydde turer langs Kopparleden mellom Falun og Røros.

En annen nisje der det er gjort en betydelig innsats, er innenfor hesteturisme. Dette har også blitt markedsført internasjonalt, og har skapt oppmersomhet gjennom positive presseoppslag i utlandet. Resultatet av dette er at turisme på hesteryggen i Fjellregionen og Dalarna nå er en del av produktkatalogen til Unicorn Trails, som er det største internasjonale bookingagenturet for rideferier.

Oppsummeringen av prosjektets resultater gjennom to og et halvt år er imponerende og variert:

– Seks grenseregionale nettverk innen Snowshoetour, Kopparleden, hesteturisme, seterbruk, destinasjonsselskap og gruveturisme har blitt etablert.

– Sju pakkeprodukter som kobler sammen opplevelser og overnatting har blitt løftet fram som en del av coachingvirksomheten, Kopparleds-samarbeidet og hesteturisme.

– Tre nye nettverksplatformer – sløydnettverk, guidenettverk og KreaNØST – har blitt etablert.

– En arbeidsmetode for coaching (Kanvass) og rådgivning for opplevelsesbedrifter og arrangementer har blitt etablert, testet, evaluert og markedsført blandt destinasjonsselskapene.

– Fire grenseregionale nettverk for eventmakere – potetfestival, hestefestival, hundeløp og snowshoerace – har blitt etablert eller styrket gjennom prosjektperioden. de grenseregionale nettverkene for heste-eventer og hundeløp omfatter nå også samarbeidspartnere i Portugal og USA.

– Turistprodukter har blitt lansert på det internasjonale markedet. Fire hesteopplevelser har åpnet booking gjennom agenter internasjonalt, og opplevelser i regionen har blitt presentert for internasjonale agenter og et nytt internasjonalt event har startet.

– Grenseregionale næringsmesser har blitt etablert, og opplevelsesbedrifter på tvers av grensen har lært hverandre å kjenne og startet samarbeid.

– Ett sekstitalls opplevelsesprodukter har blitt tilgjengelige for booking, og et hundretalls arrangementer har fått coaching og kompetanseheving.

Prosjektet har også medført mer samarbeid og større gjensidig tillit mellom de offentlige aktørene på begge sider av grensen. Spesielt gjelder dette Länsstyrelsen Dalarna og Regionrådet for Fjellregionen. Kommunene i Fjellregionen var i utgangspunktet skeptiske til å jobbe prosjektorientert, men har etterhvert sett fordelene og er nå svært positive til samarbeidet.

Til høyre kan du laste ned prosjektets sluttrapport, samt lese mer på prosjektes hjemmeside.