Deler lærdommen fra undervisningsprosjekt

Prosjektet Grenseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) har hatt som mål å etablere virtuelle «nordiske klasser» hvor svenske, danske og norske elever undervises samtidig av en felles gruppe av nordiske lærere. I løpet av prosjektperioden har tverrnordiske undervisningopplegg i morsmål, naturfag, samfunnsfag, historie og matematikk blitt utviklet og testet.

GNU-prosjektet ble avsluttet 31. juli i år, og nå har det blitt bok av det hele. I boken lanseres blant annet ideen om «den GNUbiske kube», som synliggjør fellestrekk ved de ulike lands læreplaner, identifiserer faglig kompetanse og utnytter potensialet for å skape faglig merverdi for elevene gjennom grenseoverskridende samarbeid. Verktøyet kan brukes av alle nordiske lærere som ønsker å etablere et undervisningssamarbeid på tvers av landegrensene.

I tillegg til bokutgivelsen kommer prosjektdeltakerne med de første rapportene i løpet av oktober.

Boken kan lastes ned her.