Fyrtårn for Europas smarte byer

EU-kommisjonen kunngjorde mandag 6. oktober at de tre byene har fått gjennomslag for sitt felles Triangulum-prosjekt, i konkurranse med over 30 andre europeiske samarbeidsprosjekter. Blant de europeiske Smart Cities and Communities blir Stavanger en pilot innen mobilitet, energi og IKT.

Praktisk gjennomføring i fullskala

Stavanger kommune skal lede det lokale arbeidet i partnerskap med Greater Stavanger, Lyse Energi, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger. Sammen skal de utvikle innovative løsninger som bidrar til å løse viktige utfordringer i samfunnet og skape smartere byer.

– Styrken vår er ikke minst lagoppstillingen av forvaltning, næringsliv, akademia og befolkning. Sammen skal vi de neste fem årene gjennomføre konkrete, smarte løsninger som virker inn på hverdagen til folk i Stavanger og kan spres til andre bysamfunn i verden. Samtidig får vi nå tilgang til et omfattende nett av internasjonal kompetanse på smarte løsninger, sier fungerende ordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger kommune.

Partnerne i Stavanger skal samarbeide med tilsvarende grupperinger i Eindhoven og Manchester.

Vekstnæring for regionen

Rammebevilgningen til de tre fyrtårnbyene er på 200 millioner kroner, og med det er Stavanger-regionen nå inne i et av de mest prestisjefylte prosjektene i det nye EU-programmet for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Les mer om Horisont 2020 på Forskningsrådets nettsider.

Greater Stavanger har ledet gruppen som i mai leverte søknaden til prosjektet. Partnerskapet mener teknologibaserte løsninger står helt sentralt i å skape framtidens bærekraftige byer, enten det skjer i Stavanger-regionen eller internasjonalt.

– Smart teknologi blir et av framtidens store vekstområder. Den som vil være med og utvikle framtidens bærekraftige løsninger for urbane samfunn, bør nå se til Stavanger-regionen, sier de.

Gir økt deltakelse i Horisont 2020

Lyse, som teknologi- og næringslivspartner, har solid kompetanse på energieffektivisering, video og anvendt IKT. Universitetet i Stavanger stiller blant annet med sterke fagmiljøer innen nettsky-teknologi og «big data». Kompetansen blir sentral både for Stavangerregionen og for de europeiske samarbeidspartnerne.

Partene i Triangulum-prosjektet retter en stor takk til Stavangerregionens Europakontor, som presenterte muligheten og overbeviste dem om å gå inn i prosjektet, og til Norges Forskningsråd som tildelte forprosjektmidler.

– Stavanger har fremstått som en meget attraktiv søkerby, ikke minst takket være solid lokal forankring samt tydelig involvering av et offensivt næringsliv. Forskningsrådet gratulerer, og håper Triangulum vil fungere som en katalysator for økt deltakelse i Horisont 2020, både fra det offentlige og næringslivet, sier nasjonalt kontaktpunkt for Horisont 2020 energi, Tor Ivar Eikaas i Norges Forskningsråd.

Stavanger blir EU-pilot innen mobilitet, energi og IKT. Foto: Godztian/Wikimedia Commons
Stavanger blir EU-pilot innen mobilitet, energi og IKT. Foto: Godztian/Wikimedia Commons
Triangulim-prosjektet vant fram i skarp konkurranse med over 30 andre europeiske samarbeidsprosjekter.
Triangulim-prosjektet vant fram i skarp konkurranse med over 30 andre europeiske samarbeidsprosjekter.