Norge bør bruke Interreg strategisk

Wolfe er leder for EUs regionaldepartement (DG Regio) sin avdeling for regionalt samarbeid, og var til stede under oppstartskonferansen for Interreg V, som gikk av stabelen i Oslo i forrige uke. Ifølge Wolfe er Norges Interreg-bidrag i den forrige programperioden (Interreg IV, 2007 – 2014) bemerkelsesverdig, tatt i betraktning befolkningsstørrelsen og landets status som ikke-medlem i EU.

– Antallet prosjekter som har inkludert norske partnere er temmelig identisk med gjennomsnittet. Norge er med andre ord «bang in the middle» på listen over samtlige land som deltar i Interreg-samarbeidet, uavhengig av innbyggertall, sier Wolfe, som viser til at flere EU-land med langt større befolkning ikke er like aktive som annerledeslandet Norge.

I prosjektbanken finner du en oversikt over samtlige Interreg-prosjekter.

Viktig i det store bildet

Wolfe understreker at Interreg slett ikke er en unaturlig arena for Norge. Snarere tvert imot.

– I dag har jeg hørt mange snakke om det høye nord og Arktis. Norge har en særlig interesse i disse områdene, både med tanke på å ta vare på den økologiske balansen og for mulighetene for å utnytte naturressursene i regionen. Norge har dessuten en klar interesse i å ivareta forbindelseslinjer og kommunikasjon i nordområdene. Interreg-programmene kan inngå som en faktor i Norges interesser. Med det mener jeg at den helhetlige tenkingen rundt programmene bør være hvordan disse kan bidra til Norges overordnede strategiske interesser. Det strategiske aspektet kan og bør komme til uttrykk i både deltagelsen i programmene og utvelgelsen av prosjekter, sier Wolfe.

– Dette begrenser seg ikke bare til nordområdepolitikken. Deltagelsen er også viktig for nasjonens ambisjoner for forholdet til de andre nordiske landene, til Baltikum og til det kontinentale Europa, sier Wolfe.

Fokus på relevans og resultat

Måten man følger opp og bedømmer resultatene på bør også ta utgangspunkt i en strategisk tilnærming til Interreg-deltagelsen, mener Wolfe.

– Man bør overvåke og følge fremdriften med fokus på resultater og effekt. Dette bør ikke bare gjøres for å vurdere programmer og prosjekter individuelt, men også samlet sett, slik at man kan få et bilde av den totale virkningen, sier Wolfe.

Ifølge Wolfe legger EU-kommisjonen ned en betydelig innsats i å gjøre Interreg-programmene mer brukervennlige, blant annet for å få med flere bedrifter.

– Det er viktig å se hvordan ulike partnere kan bli inkludert. Dette gjelder særlig nærings- og arbeidsgiverorganisasjoner, handelskamre og bransjeorganisasjoner. En tettere dialog vil gi oss flere og mer relevante prosjekter, sier Wolfe.

Colin Wolfes innlegg under oppstartskonferansen finner du her (del 1, ca 25 minutter ut i klippet).