Få med deg alt fra Umeå

Oppstarten av en ny programperiode i Botnia-Atlantica ble nylig markert i Umeå. Nå er et opptak fra konferansen gjort tilgjengelig for alle som ikke hadde mulighet til å følge begivenhetene i länshovedstaden i Västerbotten på nært hold.

Presentere gode eksempler

Mer enn 190 personer fra Norge, Sverige og Finland var samlet da oppstartskonferansen ble arrangert 10. og 11. desember. I løpet av dagene i Umeå fikk konferansedeltakerne et innblikk i både forandringene og forventningene som knytter seg til den nye programperioden. Deltakerne lot seg også inspirere av gode prosjekteksempler fra foregående periode.

Les mer: Botnia-Atlantica godkjent

Fra kyst til kyst

Botnia-Atlantica-området strekker seg tvers over Norden; fra Nordland i vest, via Västerbotten, Västernorrland i Sverige, til Österbotten i Finland. I kommende programperiode stiller ERDF med 36,3 millioner euro. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering fra parterstatene, hvorav Norges andel utgjør 6 millioner euro. Programmet retter innsatsen mot innovasjon, små og mellomstore bedrifter, miljø og transport.

Presentasjoner fra oppstartskonferansen finner du til høyre på denne nettsiden.