Førjulsnytt fra URBACT

I det ferske nyhetsbrevet deler Emmanuel Moulin, lederen for URBACTs sekretariat, sine tanker om hvordan URBACT-nettverket kan hjelpe byplanleggere, folkevalgte og andre interessenter over hele Europa i å finne praktiske og bærekraftige løsninger for kontinentets byregioner.

Nyhetsbrevet byr også på et innblikk i hva som venter innenfor de andre alleuropeiske programmene (Interreg Europe, Interact og ESPON).

Videre kan du lese om hvordan markeder siden «tidenes morgen» har dannet grunnlaget for livskraftige bysamfunn i Europa. Gjennom URBACT Markets demonstrerer URBACT hvordan markedene fortsatt spiller en viktig rolle for å gi vekstkraft og verdiskaping i en rekke europeiske byer.

Last ned nyhetsbrevet her.