Havnesamarbeid skaper verdier

I begynnelsen av november ble konferansen «Small and medium sized ports as hubs for smart growth and sustainable connectivity» avholdt i Brugge, Belgia. Her deltok Jon Halvard Eide fra Vest-Agder fylkeskommune, som blant annet holdt et innlegg om fremtidige muligheter for havner i TEN-T-nettverket på vegne av Nordsjøkommisjonens transportgruppe.

Les mer: Utreder sjøkorridor til Europa

Tar med seg erfaringene

Konferansen ble arrangert av havneklyngen PAC2 under Interreg IVA-programmet 2 Seas. Haitze Siemers fra generaldirektoratet for maritime saker og fiskeri var dagens hovedtaler, og fokuserte sitt innlegg på havneallianser som kjerne for EUs blå vekst-strategi. Videre viste konferansen at små og mellomstore havner på ulike måter kan spille en viktig rolle i utviklingen av fornybar energi og bioteknologi, i tillegg til å legge til rette for mer miljøvennlig skipsfart.

– Det var mange interessante presentasjoner om ulike forretnings- og utviklingsmuligheter innenfor grenseoverskridende havnesamarbeid som jeg tror at også havnene i Agder kan lære av, og eventuelt videreutvikle regionalt og i det nye Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak, sier Eide i et intervju publisert av Sørlandets europakontor.

Samarbeid gir vekst

Eide understreker at små og mellomstore havner ikke bare er viktige som knutepunkter for transport, de kan også fylle rollen som skapere av arbeidsplasser og vekst i den regionale økonomien.

– Mindre havner er ofte mer innovative, fleksible og mer omstillingsdyktige enn de store havnene. Grenseoverskridende havnesamarbeid gir gode muligheter for å lære av hverandre, sammenligne prestasjoner, kombinere knappe ressurser for å bygge opp kritisk masse, synkronisere investeringer, og for å utvikle nye forretningsideer, sier Eide.

Les mer: Interreg-prosjekt styrker havnesamarbeidet

Flere havner har også gjennomført tiltak for en mer miljøvennlig drift, med lavere energiforbruk og mindre utslipp. Dette bidrar til mer effektiv drift og bedre inntjening i havnene. Som konkrete eksempler nevnes blant annet at havnene i Ostende i Belgia og Ramsgate i Storbritannia har gått sammen om å investere i en tung lastekai for å betjene forsyningsskip til offentlige vindparker. Her er 250 mennesker direkte sysselsatt. Zeeland-havnene i Nederland utvikler på sin side biogass på grunnlag av havneavfall, noe som både har miljøgevinster og bidrar til arbeidsplasser. Calais i Frankrike har installert solcelledrevne trafikkskilt i innfartsveiene til havnen for å få bedre flyt i trafikken. PATCH-prosjektet har utviklet en felles e-læringsplattform for ulike kategorier av havnemedarbeidere, med kurs innenfor emner som finansiering, logistikkoperasjoner, infrastrukturplanlegging og energieffektivitet. Felles opplæring gir også forutsetninger for å utveksle medarbeidere og håndtere personalbrist på tvers av grensene.