Første runde i nord

Et prosjekt under Nordprogrammet (VA) kan handle om ulike tiltak. Uansett innretning og størrelse har de likevel noe til felles: Alle starter med en idé om å skape forandring.

Interreg Nord vil i den nye programperioden (2014 – 2015) gi økonomisk støtte til samarbeidsprosjekt innen fire ulike innsatsområder:

Forskning og innovasjon
• Entreprenørskap
Kultur og miljø
Felles arbeidsmarked

Torsdag ble første runde for søkere kunngjort av programsekretariatet. Fristen er satt til 28. februar, og utlysningen er åpen for søknader om støtte til hovedprosjekt innen alle innsatsområdene. Midler til forstudier vil utlyses i løpet av våren 2015.

Nord-programmet er åpent for både privat og offentlig virksomhet. Prosjektsøknader må inneholde partnere fra minst to av de tre landene som hører til i programgeografien (Norge, Sverige og Finland). Godkjente prosjekt kan støttes med inntil 65 prosent EU-midler, mens norske Interreg-midler kan utgjøre inntil 50 prosent.

Norske aktører skal sende søknad elektronisk via Regionalforvaltning til Troms fylkeskommune.

Interreg Nord-programmet omfatter to geografiske delområder; Nord og Sápmi, og har et totalbudsjett på 76 millioner euro inklusive svensk, finsk og norsk medfinansiering. Av totalbudsjettet mottar programmet i underkant av 40 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Den nasjonale medfinansieringen fra norsk side utgjør rundt 17 millioner euro.

programgeografi_VA_Nord_650px

 

Programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene.