Første runde med «söta bror»

Målet med samarbeidsprogrammet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:

• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Nytt for perioden er spissede tematiske prioriteringer i de ulike programmene. Prosjekter skal i mye større grad springe ut fra regionale- og kommunale behov og utfordringer, og de må ha en lokal forankring. Programkomiteen for Interreg Sverige-Norge har fastsatt fem prioriteringer:

• Innovative miljøer (30 % av midlene). Med dette øker fokus på samhandling mellom FoU-miljøer og næringslivsaktører.
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap (35 % av midlene). Her vil det fokuseres på små og mellomstore bedrifter.
• Natur- og kulturarv (10 % av midlene).
• Bærekraftig transport (10 % av midlene).
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet (15 % av midlene).

I den første utlysningsrunden i den nye programperioden (Interreg V) gis det støtte til prosjekter innenfor samtlige innsatsområder. Frist for innsending av søknader er satt til 20. februar.

Til sammen vil 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter. For å motivere større prosjektdeltakelse fra private bedrifter inn i prosjektene åpnes det i den nye perioden opp for at private midler også kan utløse offentlig finansiering.

Norske regioner: Akershus, Hedmark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Østfold.
Svenske regioner: Dalarnas län, Jämtlands län, Värmlands län, Västernorrland og Västra Götalands län.

Vil du vite mer? En beskrivelse av programmets innsatsområder finner du til høyre for denne artikkelen.