Sluttkonferanser for URBACT-nettverkene

URBACT-samfunnet er inne i en svært intens og spennende periode, med sluttkonferanser og feiringer for URBACT-nettverkene. De siste transnasjonale konferansene, som startet opp i februar og vil avvikles fram mot april, representerer den siste offisielle aktiviteten innenfor rammen av URBACT II for mer enn 150 lokale myndigheter i Europa.

Samtidig er URBACTs administrerende myndighet og medlemslandene i ferd med å spikre de siste detaljene i programmet som skal lansere den første forslagsinnbydelsen til det nye URBACT III 2014 – 2015.

Feirer fremskrittene

Sluttkonferansene er først og fremst URBACT-partnernes suste anledning til å samles og feire fremskrittene som er gjort for bedre og mer integrerte urbane handlingsprogram. Begivenhetene utgjør også et åpent vindu mot en rekke makthavere og utøvere som er interessert i resultater, de gode praksisene og anbefalingene fra URBACT-nettverkene.

Angriper fra alle vinkler

De lokale europeiske myndighetene som aktivt er involvert i de 15 pågående tematiske nettverkene har arbeidet på transnasjonalt og lokalt nivå for å utvikle integrerte handlingsplaner. Slik settes nettverkene i stand til å møte identifiserte urbane utfordringer, fra alle vinkler. I løpet av sluttkonferansene presenterer de tematiske nettverkene de siste publikasjonene som skal gi et bilde av hovedkonklusjonene og de viktigste anbefalingene til makthavere på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Finner vinnerformelen

I løpet av de siste 12 månedene har mer enn 20 lokale myndigheter testet en ny tilnærming til gjenbruk og overføring av god praksis når det gjelder bærekraftig urban utvikling. Gjennom overføringsnettverkene vil dette arbeidet fortsette etter at URBACT II-perioden er avsluttet. Slik sett blir sluttkonferansene en mulighet til å analysere status i de ulike byene, samtidig som de også vil gi mulighet til å diskutere hvilke faktorer som muliggjør en vellykket overføring og tilpasning på lokalt nivå.

Til slutt vil de tre leveringsnettverkene sluttføre sine erfaringer. Nettverkene har fokusert på hovedutfordringene knyttet til implementeringen av integrerte strategier for bærekraftig urban utvikling.

En oversikt over de ulike sluttmarkeringene finner du her.

Hva gjør URBACT?

URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa. Urbact er en del av Interreg-familien og består av alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. Programmet skal sette byer og kommuner/regioner i stand til å utvikle løsninger på ulike utfordringer i samfunnet.