Oslo: Europas elbilhovedstad

I forrige måned ble elbil nummer 50 000 registrert i Norge. Gode økonomiske og praktiske fordeler for elbileiere gjør Norge til verdensledende i overgangen til nullutslipps-kjøretøy.

Siden 2009 har Oslo vært partner i URBACT-nettverkene EVUE og EVUE II
(Electric Vehicles in Urban Europe). Sammen med Beja, Katowice, Frankfurt, Lisboa, London, Madrid, Stockholm, Suceava og Zografou har Oslo delt kunnskap og erfaringer om hvordan elbiler kan inngå i en helhetlig strategi for Europas bymiljøer. EVUE II ble avsluttet i mars, og den siste nettverkssamlingen ble passende nok holdt i Oslo.

Nå har nettverket publisert en rapport som ser nærmere på elbil-erfaringene fra Oslo. Rapporten konkluderer blant annet med at ulike incentiver; som moms- og avgiftsfritak, kjøring i kollektivfelt og fritak fra bompenger, har vært avgjørende for å skape et etablert elbilmarked. Videre viser rapporten til hvordan kommunens etablering av flere hundre offentlige ladestasjoner innenfor bygrensene har bidratt til å redusere rekkeviddeangsten, og dermed påvirket bilkjøpernes valg til fordel for elbiler.

Hele rapporten finner du til høyre for denne artikkelen.