Nytt Interreg-prosjekt gir ny viten om havmiljøet

Havforskningsinstituttet er norsk prosjekteier for MarGen, Interreg VA ØKS-prosjektet (Øresund-Kattegat-Skagerrak) som sammen med 13 andre prosjekter ble godkjent før sommerferien.

LES MER: Løser felles utfordringer i Skandinavia

Søker ny kunnskap i havrommet

– Dette betyr svært mye for både forskning og samarbeid i regionen, sier prosjektleder Halvor Knudsen ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen i Arendal. Som en av pådriverne for prosjektsamarbeidet er han svært fornøyd med den brede sammensetningen av forskere som nå skal arbeide sammen om aktuelle marin- og ferskvannsøkologiske problemstillinger.

– Et viktig mål i samarbeidet er å få inn den nyeste metodikken innen genomanalyse, aktive elektroniske merker og datamodellering, sier Knudsen, som har med seg partnere fra Århus Universitet, DtU Aqua, Göteborgs Universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) i prosjektet.

– Et slikt samarbeid gir store muligheter for å få fram spennende, ny viten, understreker prosjektlederen.

Økosystem under press

Marine- og ferskvannsområder i Skagerrak, Kattegat, Øresund og Nordsjøen er biologisk høyproduktive og inneholder rike levende ressurser som er viktige for regionen. Samtidig er kystområdene stedvis tett befolket og industrialisert, fiske- og skalldyrressursene er høyt utnyttet, og vannmassene er utsatt for forurensning og overgjødsling. Regionene er også påvirket av den pågående globale oppvarmingen, og for eksempel har vanntemperaturene økt med inntil to grader i løpet av de siste 40 årene.

Disse miljøfaktorene innbyr til forskning på konsekvensene for vannlevende organismer, med nye moderne analysemetoder, for å finne ut hvilket potensial de har for å tilpasse seg miljøforandringene og hvilke forvaltningsstrategier som kan dempe de negative konsekvensene.

MarGen-prosjektet starter sitt arbeid september, og har en varighet på tre år. Prosjektet har fått innvilget 2,3 millioner euro i Interreg-støtte, hvorav 757 935 euro kommer fra de norske Interreg-midlene. Totalbudsjettet er på drøyt fem millioner euro.

 

 

4_topics