Andre runde avsluttet

Det er klart etter at den andre kunngjøringen av økonomisk støtte i det grenseregionale samarbeidsprogrammet ble avsluttet 15. september. Dermed kan programsekretariatet starte den omfattende jobben med å vurdere de ulike søknadene. Etter sekretariatets behandling er det styringskomiteene for de ulike delområdene som gjør den endelige prioriteringen av hvilke prosjekt som skal få støtte. Delområdeoverskridende prosjekt besluttes av Sverige-Norge-programmets overvåkningskomite.

Den formelle beslutningen om hvem som får støtte er ventet i månedsskiftet november/desember.

Neste utlysning av støtte strekker seg fra 12. januar til 16. februar 2016. Søknader om støtte til forstudier kan året rundt.

Samarbeid mellom broderfolk

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Programmet retter seg mot prosjekter innenfor følgende innsatsområder:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet

Til sammen skal 65 % av midlene gå til næringslivsrettede tiltak. Slik speiles både EUs og Regjeringens ambisjoner om økt vekst gjennom fokus på innovasjon og verdiskaping i små og mellomstore bedrifter.