Alt klart for mer samarbeid i NPA

Kunngjøringen ble gjort i forbindelse med årskonferansen i Interreg Nordlig Perifer og Arktis, som gikk av stabelen i Kuopio i Finland i forrige uke. I denne runden kan søkere fra Irland, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge søke om økonomisk støtte til prosjekter innenfor to av programmets fire innsatsområder:

• Miljø og ressurser
• Natur- og kulturarv

Frist for innsending av søknader er satt til 30. november, mens den endelige utvelgelsen av prosjekter kunngjøres av overvåkningskomiteen 24. april.

Nordlig Periferi og Arktis er et Interreg B-program som omfatter regioner i Irland, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge (Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge). Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker programområdet det aller meste av den eurarktiske sonen. Til tross for at programmet dekker et enormt geografisk område, deler regionens innbyggere utfordringer med et tøft klima, spredt bosetning og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Nordlig Periferi og Arktis representerer samtidig enorme naturresurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.