Åpner for å integrere med Interreg

I 25 år har Interreg lagt til rette for integrasjon og utjevning av forskjeller på tvers av europeiske landegrenser. Nå står mange europeiske land overfor nye utfordringer knyttet til flyktningestrømmen til kontinentet. Før den tredje utlysningen av støtte i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak bekrefter programsekretariatet at prosjekter som letter integrasjonen av flyktninger kan søke om økonomisk støtte.

Integrasjonsfremmende prosjekter er først og fremst aktuelle innen innsatsområdet sysselsetting og den spesifikke målsettingen om «å fremme økt sysselsetting i enkeltpersonforetak, små og nystartede bedrifter».

Eksempler på grenseregionale samarbeid som kan være aktuelle som støttemottakere er:

Den tredje utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar med søknadsfrist 4. mars. Utlysningen er åpen for samtlige av programmets fire innsatsområder. Denne utlysningen er åpen for prosjekter som omfatter delområdene Kattegat-Skagerrak og Øresund, men ikke for delområdeoverskridende prosjekter.

Interessenter i Kattegat-Skagerrak-regionen oppmuntres særlig til å søke innen innsatsområdene lavkarbonøkonomi og bærekraftig transport.