Lyser ut midler til læringsplattformer

Interreg Europes «Policy Learning Platform» er et interaktivt verktøy for utveksling av kunnskap og erfaringer mellom regioner, politikkutviklere og eksperter.

Læringsplattformene som Interreg Europe nå lyser ut midler til, vil tilby både online og offline tjenester til i form av tilgang til informasjon, nettverk og partnerskapsutvikling samt rådgiving fra eksperter på ulike temaer innenfor regionalpolitikken og kommunikasjonsrådgivere.

Informasjon og dokumenter finner du her. Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen først…

Frist for å søke om læringsplattformer er mandag 11. januar 2016.