Kristiansand er med på laget når URBACT møter en ny generasjon arbeidstakere

Mange byer har utfordringer med å tiltrekke seg talent og kompetent arbeidskraft. Manglende muligheter til utdannelse, karriereveier, aktivitetstilbud samt vitale og engasjerende bysentrum kan være noen av årsakene til utfordringene med å tiltrekke og beholde arbeidskraft.

En ny innstilling til (arbeids)livet
Med nettverket Gen-Y City! skal URBACT-programmet utveksle kunnskap og erfaringer om hvordan man kan tiltrekke seg og holde på «Generasjon Y», samlebetegnelsen på generasjonen som nå er på vei inn i arbeidslivet. Denne gruppen av unge profesjonelle mennesker har vokst opp i en verden i konstant forandring. De har i liten grad opplevd nød eller økonomiske bekymringer. Dette er den første generasjonen som har vokst opp med et tilfang av teknologi og informasjon som savner sidestykke i historien. For denne gruppen er verden like mye en lekeplass som en arbeidsplass – de vil jobbe hvor og når de vil.

Dermed må aktører med ansvar for urban utvikling tenke nytt for å gjøre byene attraktive.

Kristiansand er Norges femte største by - og URBACT-partner som skal tiltrekke seg unge talenter. Foto: Havstad112 / Wikimedia Commons
Kristiansand er Norges femte største by – og URBACT-partner som skal tiltrekke seg unge talenter. Foto: Havstad112 / Wikimedia Commons

Kristiansand er norsk partner Gen-Y City!, som de neste to årene blant annet skal skape nettverk i byene som kobler unge gründere, offentlig sektor og innbyggerne, samt knytte disse nettverkene opp mot andre byer i Europa.

Prosjektet har en budsjettramme på 747 590 euro, hvorav 28 000 euro finansieres via norske Interreg-midler. Prosjektpartnere i Poznań (leadpartner, Polen), Klaipeda (Litauen), Genova (Italia), Granada (Spania), Daugavpils (Latvia), Wolverhampton (Storbritannia), Coimbra (Portugal), Nantes (Frankrike), Promocio Economica de Sabadel (Spania), Bologna (Italia) og Torun (Polen) skal sammen med deltagere fra Kristiansand finne fram til beste praksis for å utvikle, tiltrekke og beholde de beste fra «Generasjon Y».

Om URBACT:
urbactURBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan.