Seks nye prosjekter skal løse skandinaviske utfordringer

ØKS_satelitt_ESA_650px_focal_zoom
Gjennom flere tusen år har hav og historie bidratt til økonomisk, kulturell og språklig utveksling mellom nabofolk i Norge, Sverige og Danmark. I dag bor i overkant av ni millioner mennesker, fordelt på 15 regioner, i ØKS-området.

De seks prosjektene mottar til sammen i overkant av 11 millioner euro i Interreg-støtte. Prosjektene skal i løpet av de neste tre årene løse konkrete samfunnsutfordringer innen sysselsetting, bærekraftig transport og innovasjon.

– Det er med glede vi godkjenner nye, viktige og spennende prosjekter. Vi ser fram til å se hvilket utbytte disse prosjektene vil gi i årene som kommer. Jeg er overbevist om at det lønner seg å samarbeide over grensene for å løse felles utfordringer i Skandinavia, sier Magnus Schönning, leder for programmets sekretariat.

To av prosjektene har norsk deltagelse:

Green Building A-Z

Leadpartner: Aalborg kommune
Norsk partner: 
Aust-Agder fylkeskommune

Prosjektet skal sørge for at kommuner og virksomheter har tilgang til verktøy, metoder og kompetanse for å kunne gjennomføre energieffektiviserende tiltak i offentlig infrastruktur. Testing skjer gjennom byggeprosjekt, nettverksbygging og kompetanseutvikling i offentlig og privat sektor. Videre skal bedrifter gis mer kunnskap om hvordan de kan møte kravene som både offentlige og private aktører stiller til bærekraftige og energieffektive bygg.

Prosjektet mottar 1 440 678 euro i støtte, hvorav 426 739 euro finansieres via norske Interreg-midler.

Technordic

Leadpartner: Business region Göteborg AB
Norsk partner: IKT Norge

Gjennom målrettede aktiviteter skal prosjektet forsterke regionens innovasjonssystem. Slik skal Technordic sørge for mer samhandling og sømløshet mellom faktorer som har stor innvirkning på hverandre, som IKT-kompetanse, internasjonalisering, merkevareutvikling og tidligfasekapital.

Prosjektet mottar 789 138 euro i støtte, hvorav 179 189 euro finansieres via norske Interreg-midler.