Circular Ocean i RegioStars-finalen

Marint avfall er et enormt problem for kystregionene i Nordlig Periferi og Arktis. Gjennom prosjektet Circular Ocean skal prosjektpartnere fra Storbritannia, Danmark, Irland og Norge synliggjøre hvordan søppelet faktisk kan være en ressurs og åpne nye muligheter, både for miljøet, næringslivet og fremtidens arbeidsplasser.

circular ocean

T9t1CC_W
NTNU er norsk prosjektpartner.

Prosjektet pilot-tester blant annet gjenbruk av dumpet garn og tauverk, som i dag utgjør en alvorlig trussel for det marine økosystemet, fiskerier og lokalsamfunn langs kysten. Slik skal prosjektet spre erfaringer og inspirere bedrifter og gründere til å se på avfallsstrømmen som en ressurs for bedriftsutvikling og nyskaping. Fra norsk side bidrar Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) til prosjektfelleskapet.

Vil du vite mer om prosjektet? Se videoen øverst i artikkelen, eller trykk på prosjektlogoen over for å besøke Circular Oceans nettsider.

Nå er Circular Ocean plukket ut som en av 23 finalister til RegioStars Awards, hvor vinneren kåres under European Week of Regions and Cities 2016. Gjennom konkurransen ønsker EU-kommisjonen å rette søkelyset mot gode eksempler på regional utvikling. Særlig legges det vekt på å synliggjøre originale og innovative prosjekter med overføringsverdi og som kan inspirere til innsats i andre regioner.

I 2016-utgaven av RegioStars skal det deles ut priser i fem kategorier:

Om Nordlig Periferi og Arktis
Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den eurarktiske sonen. Regionen deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet. Interreg Nordlig Periferi og Arktis bidrar til konkurransedyktige og bærekraftige samfunn ved å legge til rette for bosetting, arbeid, studier, besøk og investeringer.