Interreg-programmer deler erfaringer og kunnskap for å møte flyktningstrømmen

Det er INTERACT, Interreg-familiens hjelpeprogram, som har invitert til temamøtet om Europas migrasjonsutfordringer. INTERACT fremmer erfaringsutveksling mellom Interreg-programmene og bidrar til å spre kunnskap om resultatene fra de europeiske prosjektfellesskapene. Dagens temamøte i Østerrike er et ledd i å dele kunnskap om et av tidens store utfordringer i Europa, flyktningstrømmen.

Selv om Interreg-programmene jobber med heller langstiktige målsettinger, er de utfordret av EUs politiske ledelse til å bidra aktivt til å finne løsninger som bidrar til Europa håndterer flyktningstrømmen bedre. Dagens møte vil dreie seg om hvordan Interreg-programmene skal kunne bidra innenfor rammene av sine prioriterte satsingsområder og budsjetter.

INTERACT har i samarbeid med EUs regionalavdeling (DG REGIO) og ESPON-programmet fremmet en såkalt Pilot Action (prøveprosjekt) med mål om å få på plass et eget Interreg-nettverk, kalt Interreg response to migration-related challenges.  Nettverket skal bidra til å styrke samhandling og kunnskapsdelingen mellom Interreg, Interreg-IPA CBC og ENI-programmene. INTERACT stiller både fysiske og nettbaserte møteplasser til disposisjon.

I første omgang skal nettverket:

  • Bidra til å gjøre relevante data tilgjengelig
  • Dele erfaringer på området
  • Analysere og legge til rette for at konkret kunnskap fra aktuelle prosjekter blir gjort tilgjengelig andre steder.

Hovedmålet er at Interreg-familien skal kunne bistå de europeiske regionene som er hardest rammet av flyktningstrømmen så konkret som mulig. Dagens møte i Wien har fokus på hvordan dette nettverket skal kunne etableres så effektivt som mulig, og samtidig sikre at nettverkets samlede kunnskap så raskt som mulig kan tas i bruk der den trengs aller mest.