Circular Ocean vant publikumsprisen under RegioStars Awards

Marint avfall er et enormt problem for kystregionene i Nordlig Periferi og Arktis. Gjennom prosjektet Circular Ocean skal prosjektpartnere fra Storbritannia, Danmark, Irland og Norge synliggjøre hvordan søppelet faktisk kan være en ressurs og åpne nye muligheter, både for miljøet, næringslivet og fremtidens arbeidsplasser.

T9t1CC_W
NTNU er norsk prosjektpartner i Circular Ocean.

Prosjektet har et totalbudsjett på rundt 1,5 millioner euro, og ledes av Environmental Research Institute ved North Highland College (UHI). Fra norsk side bidrar Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til prosjektfelleskapet. I tillegg deltar Nofir AS, Bodø-bedriften som har spesialisert seg på innsamling og resirkulering av kassert fiskeri- og oppdrettsredskap.

Circular Ocean pilot-tester blant annet gjenbruk av dumpet garn og tauverk, som i dag utgjør en alvorlig trussel for det marine økosystemet, fiskerier og lokalsamfunn langs kysten. Slik skal prosjektet spre erfaringer og inspirere bedrifter og gründere til å se på avfallsstrømmen som en ressurs for bedriftsutvikling og nyskaping.

Vil du vite mer om prosjektet? Se videoen øverst i artikkelen, eller trykk på prosjektlogoen over for å besøke Circular Oceans nettsider.

Nå har prosjektet vunnet publikumsprisen under RegioStars Awards, som deles ut hvert år i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2016. Gjennom konkurransen ønsker EU-kommisjonen å rette søkelyset mot gode eksempler på regional utvikling. Særlig legges det vekt på å synliggjøre originale og innovative prosjekter med overføringsverdi og som kan inspirere til innsats i andre regioner.

– Prisen er en anerkjennelse av det harde arbeidet og engasjementet hos våre prosjektpartnere; ERI, Macroom E, CfSD, NTNU og ARTEK. Alle er dypt opptatt av spørsmål knyttet til marin forsøpling, bærekraftig utvikling av Nordlig Periferi og Arktis og overgangen til en sirkulr økonomi. Å være til stede blant en utvalgt gruppe av innovative og banebrytende transnasjonale prosjekter er inspirerende, og vil ytterligere motivere oss til å positivt påvirke lokale økonomier i NPA-regionen, samtidig som vi legger til rette for å redusere marint søppel og avfall, sier prosjektleder Dr. Neil James.

Han understreker samtidig at prosjektet kun ville ha vært mulig gjennom transnasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap og kompetanse.

– Vi vil gjerne uttrykke vår takknemlighet til Nordlig Periferi og Arktis-programmet for støtten til å realisere prosjektet, avslutter James.

circular ocean