Samler og gjør det enklere å anvende prosjektresultater fra Interreg Europe

I tillegg til en online kunnskapsbank, stiller programmet hele 24 eksperter til rådighet for beslutningstakere innen politikk, organisasjoner og næringsliv. Du kan registrere deg allerede nå.

Den nye læringsplattformen har fått navnet Policy Learning Platforms (PLP) og ble nylig presentert i Brüssel. Med dette samler Interreg Europe-programmet kunnskap, erfaringer og anbefalinger fra programmets prosjekter på ett sted, og gjør det langt lettere for beslutningstakere å ta kunnskapen i bruk.

Søk selv, eller kontakt ekspertteamet

PLP består av en online kunnskapsbank og team bestående av hele 24 eksperter, som skal formidle og dele Interreg Europe-kunnskap fra prosjekter innenfor alle programmets fire satsingsområder:

De fire tematiske læringsplattformene skal fortløpende formidle resultater og kunnskap fra pågående Interreg Europe-prosjekter. Så langt er det igangsatt 130 prosjekter over hele Europa. PLPene blir dermed et knutepunkt for deling av kunnskap ikke bare mellom prosjektene, men også fra prosjektene og til omverden. Målet er at dette skal bidra til økt anvendelse av kunnskap og læring fra prosjektene.

Åpent for alle

PLPene kan i utgangspunktet benyttes av alle. Registrerte brukere får også tilgang til råd og veiledning fra ekspert-deske, en database med oversikt over kontaktpersoner samt tematiske workshops (fysiske arrangementer), peer reviews og benchmarking.

InterregEurope_logo

Målgruppene er offentlige myndigheter, politikere, prosjektpartnere og interessenter som FoU-institusjoner, bransjeorganisasjoner, bedrifter og interesseorganisasjoner. PLPene vil også kunne brukes som plattform for prosjektutvikling og partnersøk til Interreg Europe og andre EU-programmer.

Registrer deg allerede nå

Plattformene vil bli operative rett over nyttår. Du kan allerede nå registrere deg, og være først i kunnskapskøen i 2017. Registreringen gjør du her: http://www.interregeurope.eu/account/registration/