By og land får ulike roller i den nye, grønne økonomien

ESPONs oversikt viser at alle den grønne økonomien var langt bedre utviklet i alle norske regioner, sammenlignet med Europas gjennomsnitt.
Kartet viser at den grønne økonomien var langt bedre utviklet i alle norske regioner, sammenlignet med gjennomsnittet av europeiske regioner i 2010. Kart: GREECO/ESPON

 

Fire Interreg-programmer gir deg her nyttige tips til hvordan en helhetlig grønn økonomi for hele Europa kan utvikles. Basert på konkrete lokale og regionale eksempler, har ESPON, Interact, Interreg Europe og URBACT produsert en «policy brief» som peker på mulige veier til en såkalt «sirkulær økonomi» i byer og regioner.

Hvilken rolle har din region?

ESPON-prosjektet GREECO har studert regionenes potensialer i en grønnere, europeisk økonomi. Alle norske regioner har allerede en velutviklet grønn økonomi, sammenlignet med gjennomsnittet i Europa. GREECO-prosjektet konkluderer med at regioners plassering er viktig for dens rolle og oppgaver i en sirkulær økonomi:

[sitat navn=»Anne Hidago, borgemester Paris»] Den sirkulære økonomien inviterer til nye måter å produsere og utnytte ressursene på. Den nye, grønne økonomien gir samtidig muligheter for framvekst av en ny type bedrifter med sterke regionale røtter og arbeidsplasser som ikke kan flyttes like enkelt som før. [/sitat]

Blant prosjektene som framheves som et godt eksempel, er Circular Ocean, hvor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er partner. Sammen med partnere fra Storbritannia, Danmark og Irland synliggjør NTNU hvordan søppel som flyter på sjøen og strander i kystsonen er en ressurs som åpner nye muligheter, både for miljøet, næringslivet og fremtidens arbeidsplasser.

Prosjektet pilot-tester blant annet gjenbruk av dumpet garn og tauverk, som i dag utgjør en alvorlig trussel for det marine økosystemet, fiskerier og kystsamfunn. Resultatene spres til bedrifter og gründere som nå tar utvikler produkter og tjenester med bruk av avfallsstrømmen.

Last ned Pathways to a circular economy in cities and regions her.

Det er EU og verdens klimamål med nye krav til en mer bærekraftig utvikling som ligger bak det stadig sterkere fokuset på en grønnere økonomi. Med en voksende befolkning i verden kan mennesket ikke fortsette å sette like store fotavtrykk de kommende tiårene. Også Interreg-programmene retter virkemidler mot utviklingen av grønnere økonomi i inneværende programperiode. Lokale og regionale myndigheter flere steder i Europa er allerede i gang med omstillingsarbeidet mot en mer sirkulær økonomi.