Få tilbakemelding på din prosjektidé før neste Interreg Europe-utlysning

Det er viktig å stille forberedt. Det gjelder ikke minst for alle som utvikler et samarbeidsprosjekt med europeiske partnere. For å gjøre det hele litt enklere, tilbyr Interreg Europe feedback til prosjektutviklere som planlegger å sende inn en søknad når programmets tredje utlysningsrunde åpner 1. mars 2017.

Allerede nå kan du sjekke relevans og støtteberettigelse via programmets onlineverktøy. I neste steg gis prosjektet personlig feedback, enten via mail, telefon eller Skype.

På Interreg Europes nettsider får du i tillegg tilgang til en database og forum for utveksling av prosjektideer og partnersøk. Interreg Europe er også aktivt til stede på Facebook og Twitter.