Massiv tresatsing gir klimagevinst

Bjørkelangen skole er i ferd med å reise seg. Trebyggeet, som også benytter seg av sol- og bioenergi, vekker allerede oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensene.

– Jeg håper at dette kan bli et referansebygg. Bjørkelangen skole kan bli et strålende visningsbygg for massivtre på Østlandet, sa prosjektleder Wenche Høie fra Tretorget da hun orienterte lokalpolitikerne i Aurskog-Høland om det svensk-norske samarbeidet gjennom ecoINSIDE-prosjektet, som kommunen deltar i.

Bygger raskere med tre, med klimaeffekt på kjøpet
Den nye skolen får et totalareal på 13 500 kvadratmeter, inkludert kultursal, lokaler for kulturskole, administrasjonsdel, SFO og en flerbrukshall.

– Det skal brukes trevirke i bærende konstruksjoner, på flater utvendig og innvendig kledningspanel og spilekledning. Vi oppnår kortere byggetid og for et bedre inneklima. Ved bruk av tre i stedet for stål, betong og gips får vi et vedlikeholdsvennlig bygg som også medfører lavere CO2-utslipp, sier Jens-Kristian Waaler, prosjektleder i Auskog-Høland kommune.

Den nye skolen skal produsere sin egen strøm fra solceller på taket og nærvarme fra solfangere og et nærbioenergianlegg basert på skogsflis.

– Energitiltakene passer godt med kommunens mål om å redusere klimagassutslipp og bruke lokal fornybar energi, sier kommunens miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng.

LES MER: En av de flotteste skolene på Romerike (ekstern lenke)

Massivtre skal også brukes når kommunen setter i gang byggingen av nye omsorgsboliger og et aktivitetssenter.

Klimasatsingen gir effekt på bunnlinja
Interreg-prosjektet ecoINSIDE skal løse miljø- og klimautfordringer gjennom å jobbe for klimadrevet vekst i Indre Skandinavia. Prosjektet fokuserer blant annet på bærekraftige bygg. Deltagensen i ecoINSIDE har bidratt til et kompetanseløft på byggefronten i Auskog-Høland.

– Aurskog-Høland har gått opp løypa for bruk av bioenergi og sol i kommunale bygninger, sier Østreng.

massitvtre
Massivtre er en måte å bruke trematerialer på som erstatter konstruksjonsvirke og til dels isolasjon i bygninger. FOTO: Auskog-Høland kommune

Med store skogsområder innenfor kommunegrensene er det et mål å stimulere til høy avvirkning og økt bruk av lokalt trevirke for å skape arbeidsplasser.

– Skal vi ha noe som helst håp om om å få i gang massivtreproduksjon i Norge, må det bygges mer i tre. Hvis ikke vil ingen tørre å satse på dette. I Aurskog-Høland ønsker vi å øke andelen av tre i alle kommunale bygg, forteller Østreng.

Bruk av mindreverdig virke til lokal fisfyring er med på å underbygge vekstgrunnlaget for skognæringa i kommunen. Foreløpig er det bygget fem biovarmeanlegg i kommunen, og i løpet av året kommer det to til. Samlet får anleggene en varmekapasitet på nærmere 8 megawatt. I tillegg er det etablert en rekke mindre gårdsvarmeanlegg i kommunen.

– Bruk av flis for å dekke kommunens varmebehov er med på å skape inntekter for en hel kjede av lokale leverandører, understreker Stian Sandbekkbråten, fagansvarlig for skogbruk i Aurskog-Høland.

Om ecoINSIDE
Prosjektet skal legge til rette for smart spesialisering innen solenergi, ressurshåndtering og bærekraftige bygg i Indre Skandinavia. ecoINSIDE er finansiert via Interreg Sverige-Norge-programmet, Hedmark og Akershus fykekommune, Vämlands og Dalanrnas län samt innovative miljøer på norsk og svensk side av grensen. Prosjektet bygger videre på erfaringene fra Interreg-prosjektetene FEM og FEM2.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er norsk prosjekteier, mens Tretorget sørger for at prosjektet når sine målsettinger innen satsingsområdet bærekraftige bygg.

Du kan lese mer om ecoINSIDE i prosjektbanken, eller ved å besøke prosjektets nettsider.