Kreativ verdiskaping

De kreative næringene er et lokomotiv i europeisk økonomi, med en årlig omsetning på mer enn 500 milliarder euro. Industrien sysselsetter sju millioner mennesker på tvers av kontinentet, og i mange regioner representerer de kreative næringene et betydelig potensial for regional vekst og verdiskaping.

Østlandssamarbeidet gjennomførte i samarbeid med Kulturrådet og Riksantikvaren et seminar om verdiskaping innen kultur, kulturarv og kreativ næring 27. april 2017. Seminaret var et ledd i Interreg Østersjøprogrammets prosjekt «Let’s Communicate!», som har som mål å informere om mulighetene innen Østersjøsamarbeidet til norske aktører.

Seminaret hadde «Increased prosperity through culture» som hovedtema, og bød på nyttige innlegg fra EU-kommisjonen, Østersjøstrategien (v/policy area culture) og representanter fra areaer og nettverk i Østarsjøregionen. Rundt 80 deltakere fra hele Norge deltok på seminaret.

Program, deltakerliste og presentasjoner finner du vedlagt under denne artikkelen.