Nytt Interreg-prosjekt styrker innovasjonskraften i utkantsamfunn

Kunnskapsdeling er en av grunnsteinene for gode innovasjonsprosesser. Men i utkantstrøk er ikke alltid tilgangen til relevant kunnskap god nok. Så hvorfor ikke samarbeide?

Det er nettopp dette det nye Interreg Europe-prosjektet P-IRIS handler om. Gjennom prosjektet legger partnere i Norge, Finland, Spania, Italia, Slovenia og Kroatia opp til et tettere innovasjonssamarbeid mellom regionenes universiteter, høgskoler, bedrifter og offentlige virkemiddelapparat. Prosjektet tar sikte på å styrke innovasjonssystemene i utkantstrøk, blant annet ved å legge til rette for økt profesjonalisering, nettverksaktiviteter og ved å fremme ulike innovasjonsverktøy. Evnen til et slik samarbeid, gjennom såkalte trippel- og kvaduppel-heliks-modeller, blir stadig viktigere etter hvert som produksjon og produkter blir mer og mer kunnskapsbaserte.

– Skal vi bygge et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane må vi bli gode arenabyggere, sier fylkesdirektør Jan Heggeheim om hvorfor prosjektet er utviklet.

Impulser er viktigere enn penger
Prosjektet, som varer i drøye fire år, ledes av Sogn og Fjordane fylkeskommune, og har et totalbudsjett på 1,4 millioner euro. Prosjektet bygger videre på det grenseoverskridende samarbeidet gjennom Euromontana, den europeiske organisasjonen for fjellregioner.

– Som leadpartner får vi tilgang til kunnskapen og læringen om nyskaping i næringslivet som foregår i Interreg Europe. Impulsene vi får er langt viktigere enn pengene, sier prosjektleder Lars Hustveit i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kickoff mellom fjorder og fjell
Fylkeskommunen var også vertskap da prosjektet hadde sin kick-off i Sogndal og Førde. I løpet av lanseringsarrangementet fikk prosjektpartnerne lære mer om regionale og nasjonale innovasjonssystemer i Norge. Deltakerne fikk også en guidet rundtur ved Fosshaugane Campus, TechYard og Stryn TechHub; næringshager og inkubatorer som allerede bidrar til å sette Sogn og Fjordane på det europeiske innovasjonskartet.

[faktaboks tittel=»Partnerne i P-IRIS» plassering=»ingen»]

Sogn og Fjordane fylkeskommune (NO)

Development centre of the Heart of Slovenia (SI)

Local Development Agency PINS (HR)

Regional Council of Central Ostrobothnia (FI)

Society for the Development of the Province of Burgos (SODEBUR) (ES)

Poliedra – Politecnico di Milano (IT)

[/faktaboks]

Vil du vite mer om prosjektet? Besøk vår prosjektbank, eller klikk her for ekstern prosjektinformasjon.

Om Interreg Europe
Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.