Varsler sterkere kobling mellom Interreg og smart spesialisering

Smart Regions 2.0-konferansen i Helsinki 1. og 2. juni var budskapet fra EU-kommisjonen at virkemidler for regional utvikling fremover skal ses i sammenheng på tvers av siloer. EU er i ferd med å etablere innovative «plattformer» som skal bidra til å bedre koordinere all form for EU finansiering og internasjonal samarbeid. Virkemidler som Den europeiske investeringsplanen (EFSI) og Interreg vil i større grad kobles til smart spesialiserings-arbeid. Østersjøprogrammet og Central Europe har slike utlysninger i september.

EU-kommisjonen lanserte nylig en grafisk fremstilling av smart spesialiserings-tenkningen og en fersk veileder. Kommisjonen vil til høsten lansere en ny online veiledningsplattform. Denne vil inneholde data som regionene kan bruke til å generere analyser langs en rekke indikatorer. En prototype finnes her.

Mange europeiske regioner hadde presentasjoner på konferansen. En region som mange har bitt seg merke i arbeidet for deres systematiske arbeid med smart spesialisering er Baskerland. Baskerland kjennetegnes av evnen til å velge prioriteter, en vilje til å bli sett i kortene av miljøer utenfor regionen og en vilje til å justere prioriteringer etter hvert som man ser hva som fungerer og ikke.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i siste nyhetsbrev om kommunal- og regionalpolitikk fra Norges delegasjon til EU. Hele nyhetsbrevet kan leses her.