Samarbeid skal skape vekst og innovasjon i bruken av skogsressurser

Det ligger et stort ubrukt potensial i biologiske ressurser fra skognæringen som kan brukes på en smartere og mer effektiv måte i regionene Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Värmland og Dalarna. Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge med et total budsjett på 35 millioner kroner og skal pågå i tre år.

Representanter fra skogbransjen fra Norge og Sverige var 21. juni samlet på Vitenparken Campus Ås for å starte samarbeidet om å utvikle produkter og tjenester fra biobaserte råvarer fra skogen. Samarbeid på tvers av landegrensene vil kunne bidra til å styrke små og mellomstore selskapers muligheter for å utvikle nye og innovative produkter og tjenester for internasjonalt salg.

Prosjektet hadde oppstartmøtet på Vitenparken Campus Ås 21. juni 2017. Foto: Monika Svanberg, Akershus fylkeskommune

Legger til rette for nyskaping og utvikling
– Vitenparken ser svært positivt på mulighetene det gir å være møteplass for et så bredt lag av samarbeidspartnere. To prosjektmedarbeidere får også arbeidsplassen sin her på Vitenparken. Vi er veldig optimistiske med tanke på hva The Bioeconomy Region kan utløse av nyskaping, næringsutvikling og nye samarbeid, sier Per Olav Skjervold, administrerende direktør i Vitenparken Campus Ås.

Vekstmuligheter skapes gjennom samarbeid mellom selskaper fra ulike bransjer. Det vil gis hjelp til vekstprogrammer i industrien og det vil bli nye markedsmuligheter ved et tett samarbeid med regionale myndigheter. Prosjektet vil vise veien for en bærekraftig fremtid gjennom en bioøkonomisk omstilling.

– Dette vil styrke Follo som et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi og vil gi muligheter for nyskaping og etablering av små og mellomstore virksomheter i regionen, sier Eirik Bøe, leder av hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Prosjektet skal gi støtte til analyser, strategier, testsentre og vekstprogrammer. Aktørene vil få støtte gjennom å drive nettverk, og å koble sammen forskere fra ulike miljøer med næringslivet. Prosjektet skal også støtte arbeidet med å øke innkjøpskompetansen hos offentlige aktører. Her handler det om å erstatte fossilbaserte produkter og tjenester med nye alternativ basert på biomasse fra skogen.

Tester ut nye produkter
Nye muligheter for å teste produkter og prøve-produsere i produksjonsanlegg, gjøres nå tilgjengelig for små og mellomstore selskaper som utvikler produkter og tjenester fra biobaserte råvarer fra skogen. Det første anlegget som kan benyttes ligger i Säffle kommune i Sverige. Dette anlegget gjør det mulig for produsenter av produkter til emballasjeindustrien til å få hjelp til å utprøve sine produkter på et fabrikksanlegg. Tidlig utprøving av nye produkter kan gi små og mellomstore virksomheter en bedre trygghet for at de nye produktene som utvikles kan komme raskere i salg.

Innovasjon og kommersialisering
Formålet er å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige aktører kan imøtekomme behovet for nye biomaterialer og fornybar energi. Den internasjonale konkurransekraften skal økes, samt gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Regionen skal bli internasjonalt kjent og profilert som en offensiv utviklingsaktør for bioøkonomi. Prosjektet vil bidra til å nå klimamål både regionalt og nasjonalt.

Prosjektet drives i samarbeid med fylkeskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland, Region Dalarna, Region Värmland, Säffle kommun, næringsklyngen Paper Province og de norske næringslivs aktørene Kjeller Innovasjon AS, i4plastic ved SINTEF, OREEC ved Kunnskapsbyen Lillestrøm, Stiftelsen Vitenparken Campus Ås, Magnor næringshage AS, Den norske emballasjeforening, Gausdal Bruvoll SA, Tretorget AS og Pan innovasjon AS. Prosjekteierne er på norsk side Akershus fylkeskommune, mens på svensk side er det Region Värmland.

Om prosjektet
Prosjektet the bioeconomy region drives i samarbeid med fylkeskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland, Region Dalarna, Region Värmland, Säffle kommune, næringsklyngen Paper Province sammen med næringslivs aktørene Kjeller Innovasjon, i4plastic ved SINTEF, OREEC, Vitenparken, Magnor næringshage, Emballasjeforeningen, Gausdal Bruvoll, Tretorget, Pan innovasjon og klyngeorganisasjonen Paper Province.

Prosjektet vil blant annet arbeide sammen med Innovasjonssenter Campus Ås AS, Norges Skogeierforbund, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NTNU Gjøvik, Trebruk AS, Østfold forskning.

Totalbudsjettet er 35 millioner kroner hvorav den norske delen av budsjettet er 15,5 millioner kroner, av disse er det bevilget 5,44 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge 2014-2020.