Kobler forskning og næringsliv i Oslo

Interreg-prosjektet Science for Society er et samarbeid mellom universitetene i OsloLundAalborg og Aarhus, samt Oslotech og Region Midtjylland. Samlet har universitetene som deltar i samarbeidet flere tusen doktorgradskandidater og postdoktorer. Science for Society har som mål å skape en mer entreprenøriell kultur blant kandidatene og i universitetene og vise hvordan en forskerutdanning gir kompetanse og ferdigheter som er nyttige i næringslivet.

Prosjektet skal løse et paradoksalt problem: Næringslivet på utsiden av universitetene står på ingen måte i kø for å gi jobber til de skarpeste forskerhjernene etter at de er ferdig med sin PhD (doktorgrad) ved universitetene. Samtidig er det nettopp denne slike mennesker norsk næringsliv trenger mer av for å være best rustet i møtet med morgendagens kunnskapssamfunn.

Behovet for – og nytten av doktorgrads- og forskningskompetanse – står i sentrum når Science for Society, Oslotech og Universitetet i Oslo inviterer til historiens andre Science for Society-konferanse i Oslo 16. og 17. november. I løpet av de to dagene i Forskningsparken i Oslo er det både satt av tid til interessante og relevante keynotes, workshops og en egen industrimesse hvor noen av Skandinavias ledende kunnskapsbedrifter møter PhD-kandidater og postdoktorer fra Norge, Sverige og Finland. Slik bidrar Science for Society-prosjektet til å styrke samspillet mellom akademia, arbeidsliv, kapital og offentlig sektor.

I 2016 gikk den første Science for Society-konferansen av stabelen i Ålborg. Under kan du se et innslag fra dansk TV2 fra konferansen.

Vil du vite mer? I kalenderen finner du lenke til konferansens nettsted og påmeldingsskjema.

Science for Society er støttet av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har så langt bidratt med nær 85 millioner euro til samarbeidsprosjekter på tvers av Sverige, Danmark og Norge. Du kan lese mer om prosjektene med norsk deltagelse i prosjektbanken.