Jubeldans for velferdsteknologi

Det største møterommet hos Scandic Elgstua var smekkfullt av politikere, kommunale ledere og ansatte innen helse, omsorg og IKT, på den

store halvårige konferansen til velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life i Interreg Sverige-Norge-programmet. 150 konferansedeltakere møtte opp for å få bedre innsikt i tjenesteinnovasjon og nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren. Det er store forventninger både i kommunene, blant leverandørene og i interesseorganisasjonene. Likevel blir gapet mellom hva som er teknologisk mulig og hva som faktisk tas i bruk i offentlig sektor stadig større. Teknologiutviklingen går mye fortere enn tjenesteutviklingen.

Kamp om ressurser

KT-Norge-leder Heidi Arnesen Austlid etterlyser en langt kraftigere satsing på kommunale IKT-prosjekter.

Heidi Arnesen Austlid, som leder bransjeorganisasjonen IKT-Norge, er lei av «halvdigitalt vrøvl.» Hun tok for seg en rekke eksempler på hvordan det offentlige fortsatt holder fast på gamle manuelle rutiner – til og med på digitale plattformer.

Austlid er heller ikke imponert over regjeringens innsats for å få fjernet proppen i systemet. I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått å sette av 100 millioner kroner til kommunale IKT-prosjekter i 2018, noe som er en kraftig økning fra årets bevilgning på 25 millioner kroner.

– 100 millioner kroner høres ut som mye penger, men det er faktisk bare 20 kroner per innbygger. IKT Norge skal ha et møte med kommunalkomiteen på Stortinget om dette. Vi må få hevet dette beløpet, mener Austlid.

Victoria Hellesøy fra PA Consulting, Odd Ruud i Evry, Jon Helge Andersen fra e-Helsedirektoratet og Liv Kaatorp fra KS Hedmark og Oppland tegnet det store bildet av alt arbeidet som gjøres for å få fart på den digitale omleggingen. Kartlegging, måling og systematisk utviklingsarbeid må til.

Erfaringsdeling
Innovasjonssjef Sveinung Tornås ved Sunnaas sykehus, fortalte om prosjektet «Spill deg bedre». Sunnaas anvender spillteknologi i et målrettet arbeid med trening, rehabilitering og bedre helse. Spill er en effektiv motivator.

Eli Vogt Godager fra Everycare forsøkte å få forsamlingen til å forstå at det til tider er temmelig håpløst å gi tilbud, når kommunene ikke aner hva de vil og kravspesifikasjonene også er «sensorer mm.». Hun hadde et klart råd:

Medisindispenserprodusenten Evondos, med salgssjef Kari Røed, var blant leverandørene som deltok på konferansen.

– Det er mye bedre å forebygge fall, enn å kunne finne folk fort når dem har falt.

Kari Røed fra Evondos, Tove Topaas fra Atea og Mats Hundvin Eliassen fra Hospital IT fortalte om sine erfaringer fra ulike ståsteder som løsningsleverandører til kommunene.

Administrerende direktør Knut Henrik Aas i EON Reality Norway avrundet konferansen med å vise hvordan virtuell virkelighet kan tas i bruk som en øvingsarena. Her er det mulig å lære seg å mestre vanskelige situasjoner i en trygg setting, uten fare for at feil vil medføre alvorlig konsekvenser.