Presenterte transportløsninger for kinesere

Mandag 13. november fikk en kinesisk delegasjon fra Guangdong-provinsen møte prosjektleder Daniel Bügel fra Interreg-prosjektet Green Drive Region, som orienterte om bakgrunnen for den sterke veksten av utslippsfrie biler. Han deltok på et møte arrangert av den norske organisasjonen for businessbesøk – Green Visits. Med på møtet var også representanter for de to norske selskapene Meshcrafts og Zaptech, som har utviklet teknologi innenfor smart mobilitet.

– Dette var en god anledning til å dele den kunnskapen vi har opparbeidet gjennom prosjektet og til å fortelle om mulighetene i regionen, sier prosjektleder Daniel Bügel.

De seks representantene for transportdepartementet i Guangdong-provinsen, fikk høre om de ulike avgiftsfritakene og de øvrige insentivordningene som norske myndigheter har innført for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler. Deputy Director i Department of Transport of Guang dong Province, Zhong Jianhui, takket for muligheten til å få et nærmere innblikk i de interessante løsningene.

Den kinesiske delegasjonslederen uttrykte et sterkt ønske om å fortsette utvekslingen av erfaringer. Han inviterte de norske møtedeltakerne til å komme til Kina og besøke provinsen som har 100 millioner innbyggere. Bügel fikk også med seg et lite innblikk i de store planene som Kina har for å elektrifisere bilparken.

– De er også interessert i å se på maritime mulighetene. Guangdong-provisen har flere store havner, sier han.