Sjøfugl hekker i reir av plast

Hvert år kastes åtte millioner tonn plastavfall i verdens hav. I tillegg forsvinner det årlig 33 000 garn og nøter fra fiskeriene i Europa. En rapport fra World Economic Forum konkluderer med at det i år 2050 vil være mer plast enn fisk i havene hvis det ikke blir gjort noe for å få bukt med det enorme miljøproblemet. Hvert år dør omlag én million sjøfugl og 100 000 sjøpattedyr som en følge av plast, og problemet er økende.

Skremt av omfanget
Også langs våre kyster er trusselen fra plastøkonomien høyst merkbar. Nylig avdekket Interreg-prosjektet Ren Kystlinje enorme mengder plast langs strendene i Ytre Oslofjord. Forskere fra Interreg-prosjektet Circular Ocean har på sin side dokumentert det nesten ufattelige omfanget av problemet ved fuglefjellet Runde i Møre og Romsdal: I fjellsiden vitner røde, oransje og grønne reir om at sjøfugl erstatter gress og tang med tauverk og fiskeredskap av plast når de bygger reir.

NTNU-forskerne Gaspard Philis, Dina Margrethe Aspen og Paritosh Deshpande besøkte nylig fugleøya Runde på Sunnmøre. Foto: HÅVARD JANGAARD STRAND

– Det er fryktelig trist. Slik skal det ikke være. Vi vil helst se reir som er bygd av naturlige materialer. Fargene i fjellet er et tydelig tegn på at noe er galt, sier NTNU-forsker og prosjektansvarlig for Circular Ocean Dina Margrethe Aspen til NRK.

Se NRK-reportasjen fra Runde her:

Skjermdump: nrk.no

De enorme mengdene plastsøppel i havet absorberer organiske giftstoffer fra omgivelsene. Når plastrestene havner i fordøyelsessystemet til fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, transporteres uønskede giftstoffer oppover i næringskjeden.

De økonomiske skadevirkningene fra marint plastavfall er beregnet til 12 milliarder euro årlig.

Fra utfordring til vekstressurs
Gjennom Circular Ocean-prosjektet samarbeider partnere i Nordlig Periferi og Arktis for å finne innovative og bærekraftige løsninger for å samle inn og utnytte marint avfall. Som norsk prosjekteier samarbeider NTNU med partnere i Storbritannia, Danmark og Irland. Prosjektet ledes av Centre for Sustainable Design ved University for the Creative Arts (UCA) i Storbritannia.

Prosjektet pilot-tester blant annet gjenbruk av dumpet garn og tauverk, som i dag utgjør en alvorlig trussel for det marine økosystemet, fiskerier og lokalsamfunn langs kysten. Slik skal prosjektet spre erfaringer og inspirere bedrifter og gründere til å se på avfallsstrømmen som en ressurs for bedriftsutvikling og nyskaping.

LES MER: Er ringen sluttet for søppelet i havet?

– Vi jobber for å fjerne fiskeredskaper som har havnet på avveie i naturen, og for å sørge for at det blir resirkulert. Ressursen som er i avfallet må føres tilbake til naturen til den økonomiske sfæren, sier Aspen.

I tillegg til å jobbe for innovasjon og ressursutnyttelse, arbeider partnerne i Circular Ocean bredt for å spre bevissthet rundt problemet. Prosjektet har blant annet laget et dataspill, og denne uken lanserte Circular Ocean en global innovasjonskonkurranse for å finne nye løsninger på den viktigste og mest omfattende miljøutfordringen i verdens hav.

Om Circular Ocean
Gjennom prosjektet skal samarbeidspartnere fra England, Skottland, Danmark, Irland og Norge etablere en arena for sirkulær økonomi knyttet til marint avfall.

Circular Ocean skal gjøre en av de største utfordringene i våre havområder til en ressurs for bedrifter og lokalsamfunn langs kysten. Marint avfall er et enormt problem for kystregionene i Nordlig Periferi og Arktis. Gjennom prosjektet Circular Ocean skal prosjektpartnere fra Storbritannia, Danmark, Irland og Norge synliggjøre hvordan søppelet faktisk kan være en ressurs og åpne nye muligheter, både for miljøet, næringslivet og fremtidens arbeidsplasser.

Prosjektet er delfinansiert av Interreg Nordlig Periferi og Arktis. I 2016 vant prosjektet den høythengende EU-prisen RegioStars Awards.