Deler ut 6,2 millioner euro til det svensk-norske samarbeidet

Styrekomiteene i Interreg Sverige-Norge har godkjent åtte prosjekt som skal styrke det grenseløse samarbeidet for innovasjon, vekst og bærekraft i Sverige og Norge. Prosjektene mottar til sammen 6,2 millioner euro i økonomisk støtte, hvorav 2,2 millioner euro tilfaller norske aktører via de norske Interreg-midlene. Svenske prosjektpartnere mottar støtte via EUs fond for regionalutvikling (ERDF)

Dette er de nye prosjektene i Interreg Sverige-Norge:

Foto: Peak Innovation

SNØRIK
Delområde: Nordens Grønne Belte

Innovasjonsprosjektet skal samle akademia og næringsliv for å skape et innovasjonssystem basert på behovsstyrt forskning på snøproduksjon. Prosjektet ledes av Peak Region AB og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Totalbudsjettet er på 892 209 euro, hvorav 298 968 euro gis i støtte via ERDF og 156 136 euro er norske Interreg-midler.

Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU og Peak Region AB gjennomførte i 2017 et interregfinansiert forprosjekt for å kartlegge behovene for snøtilgang for vintersportsdestinasjoner og friluftsfolk i Trøndelag, Jämtland og Härjedalen. Rapporten fra forprosjektet kan du lese her.

Mat og drikke langs Nordens Grønne Belte
Delområde: Nordens Grønne Belte

Prosjektet skal samle matprodusenter i regionen og skape et helhetlig bilde av matkulturen fra Sundsvall til Trondheim. Prosjektet ledes av Oi! Trøndersk mat og drikke AS og Torsta AB.

Totalbudsjettet er på 1 349 006 euro, hvorav 437 221 euro gis i støtte via ERDF og 237 781 euro er norske Interreg-midler.

Langs den 63. breddegrad har man et spesielt klima og frodig jordsmonn som gir oss råvarer med en unik smak! I et nytt Interreg-prosjekt skal vi ta frem mer kunnskap om dette og videreformidle det til matprodusenter og serveringssteder. Med på prosjektet er Matnavet på Mære, Oi Trøndersk Mat og Drikke, Røros Næringshage, Torstad naturbruksgymnasium og Leader Höga Kusten. Foto: Matnavet på Mære

Grenseoverskridende Samarbeid for Sikkerhet 3 – GSS
Delområde: Nordens Grønne Belte

Gjennom tidligere prosjekt (GSS og GSS2) er det skapt et solid grunnlag for samarbeid mellom norske og svenske organisasjoner med ansvar for krisehåndtering. I GSS3 skal aktørene jobbe videre med digital støtte ved krise- og katastrofeovelser i regionen. Prosjektet ledes av Nord universitet, Steinkjer og Mittuniversitetet.

Totalbudsjettet er på 764 825 euro, hvorav 243 996 euro gis i støtte via ERDF og 127 165 euro er norske Interreg-midler.

LES MER: Først i verden med felles nødnett

Music Ecosystems Inner Scandinavia – MECO
Delområde: Indre Skandinavia

Prosjektet arbeider for økt kunnskap og innovasjonskraft for å styrke musikkbransjen i Indre Skandinavia. MECO skal legge til rette for et integrert samarbeid mellom forskning, utdanning og musikkbransjen, med fokus på digitalisering og tjenesteinnovasjon. Prosjektet ledes av Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Karlstad.

Totalbudsjettet er på 2 401 926 euro, hvorav 657 818 euro gis i støtte via ERDF og 356 470 euro er norske Interreg-midler.

Foto: Hyundai Motorsport

VM-rally over grensen
Delområde: Indre Skandinavia

Med et planlagt VM-rally i Värmland og Hedmark som drivkraft skal kommuner, destinasjonsselskap og bedrifter samarbeide for å styrke besøksnæringen i grenseregionen. Prosjektet ledes av Åsnes kommune og Torsby kommun.

Totalbudsjettet er på 1 243 597 euro, hvorav 471 631 euro gis i støtte via ERDF og 93 750 euro er norske Interreg-midler.

Tradisjonshandverk og bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte
Delområde: Nordens Grønne Belte

Prosjektet omfatter alle områder innen tradisjonshandverk og har som målsetting å styrke små og mellomstore bedrifter som satser på restaurering, bygningsvern og bærekraftige bygg. Nettverk, kompetanse, rekruttering og metodeutvikling er sentrale temaer i prosjektet, som ledes av Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) og Stiftelsen Jamtli.

Totalbudsjettet er på 1 514 604 euro, hvorav 487 302  euro gis i støtte via ERDF og 262 500 euro er norske Interreg-midler.

ecoINSIDE2
Delområde: Indre Skandinavia

Siden 2015 har Interreg-prosektet ecoINSIDE jobbet for klimadrevet vekst og innovasjon i Indre Skandinavia. Nå kan deltakerne, som i disse dager markerer avslutningen av prosjektet i Karlstad, juble over fornyet tillit og økonomisk støtte fra Interreg Sverige-Norge.

Prosjektet skal styrke små og mellomstore bedrifter i regionen gjennom å legge til rette for miljødrevet bedriftsutvikling. Prosjektet fokuserer på områdene sirkulær økonomi, solenergi og energisystemer samt bærekraftige bygg. Prosjektet ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm og Arvika kommun,

Totalbudsjettet er på 2 983 100 euro, hvorav 529 550  euro gis i støtte via ERDF og 375 000 euro er norske Interreg-midler.

LES MER: Fortsetter klimasamarbeidet

Ski Region Mid Scandinavia
Delområde: Nordens Grønne Belte

Med utgangspunkt i regionens unike miljø for vintersport skal prosjektet legge til rette for økt entreprenørskap, blant annet gjennom å legge til rette for et bredt samarbeid rundt utvikling av idrettsturisme. Prosjektet ledes av kommunene Trondheim og Østersund.

Totalbudsjettet er på 1 629 453 euro, hvorav 904 675  euro gis i støtte via ERDF og 327 739 euro er norske Interreg-midler.